Chính Sách Bảo Mật tại đây sẽ được áp dụng với tất cả thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi và thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn. Xin lưu ý: KHÔNG cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào khi bạn không chấp nhận chính sách này.

 

Những loại thông tin cá nhân chúng tôi ghi nhận khi có người truy cập website?

Khi đặt hàng và đăng ký tại website của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể sẽ được hỏi để điền tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin thẻ, và các thông tin liên quan tới trải nghiệm khách hàng và nâng cấp dịch vụ khách hàng.

 

Khi nào chúng tôi ghi nhận thông tin?

Khi bạn vào và đăng nhập tại website của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký thông tin mới, làm khảo sát, điền form hoặc các thông tin khác.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sự dụng những thông tin thu được từ bạn khi bạn đăng nhập, mua hàng, đăng ký thông tin mới, làm khảo sát, điền form, tham khảo website, hoặc sử dụng các tiện ích của website, để:

  • Cá nhân hoá trải nghiệm người sử dụng và đồng ý cho chúng tôi đưa đến những nội dung và sản phẩm phù hợp mà bạn sẽ quan tâm nhất.
  • Phát triển website của chúng tôi để chăm sóc bạn tốt hơn
  • Giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ thông qua việc đáp ứng yêu cầu dịch vụ của bạn.
  • Quản lý một chương trình đặc biệt như một cuộc thi, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tiện ích khác trên webite này.
  • Nhanh chóng tiến hành và xử lý giao dịch của bạn.


 

Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ đằng sau hệ thống mạng bảo mật của chúng tôi mà chỉ một số ít người được quyền truy cập và phải cam kết bảo mật khi truy cập. Chúng tôi kết hợp nhiều cách thức bảo mật khi người sử dụng điền, gửi, kiểm tra thông tin và đặt hàng để tối đa hoá mức bảo mật thông tin.


 

Google và mạng xã hội

Google là một bên cung cấp dịch vụ thứ ba chúng tôi sử dụng nhằm tạo ra những trải nghiệm phù hợp cho người sử dụng. Vui lòng tìm hiểu thêm về chính sách của GoogleAds tại đây.

Website Trinity Watches có thể bao gồm plug-ins từ một vài trang mạng xã hội. Những hoạt động của bạn trên website của chúng tôi có thể sẽ được truyền sang nếu bạn sử dụng những mạng xã hội này. Nếu bạn không muốn điều này xảy ra, xin thoát khỏi trang mạng xã hội hoàn toàn trước khi vào website của chúng tôi. Chúng tôi không thể gây ảnh hưởng đến việc thu thập và truyền dữ liệu thông qua plug-ins này. Xin tham khảo chính sách bảo mật tại những trang mạng xã hội bạn sử dụng để hiểu chi tiết hơn.


 

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về chính sách bảo mật, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


 

Thay đổi về Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi thường xuyên xem xét và cập nhật Chính Sách Bảo Mật để đảm bảo không có lỗi, luôn hiện hữu trên website, bao gồm tất cả những thông tin quan trọng, luôn có hiệu lực, và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chính Sách Bảo Mật có thể sẽ được thay đổi để giữ tiến độ với những cơ hội phát triển mới liên quan đến Internet và chấp hành theo pháp luật hiện thời. Những thay đổi đó sẽ được công khai trên website của chúng tôi cùng với những điều khoản mới.